Çerez

 
Çerez 
İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı Mohammadreza Pezeshki (Snug veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.snugbrandwear.com adresinde yer alan internet sitesinin (Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerinin (Veri Sahibi”) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.
Şirket, işbu Çerez Aydınlatma Metnini, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca, Sitede hangi çerezlerin kullanıldığını ve Veri Sahiplerinin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceklerini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
Snug olarak, Sitede kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Bu sebeple, işbu Çerez Aydınlatma Metni hükümlerinde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihine metnin başında yer verilmiştir.
Çerez (Cookie) Nedir?
Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcınız veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genelde harf ve rakamlarda oluşan, küçük boyuttaki metin dosyalarıdır.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
Çerezler, bir internet sitesine ilişkin durum ve tercih ayarlarını saklayarak, bu internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Siteyi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve erik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla da kullanılmaktadır.
Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul edecek biçimde tasarlanmıştır. Ancak Kullanıcılar, teknik iletişim dosyasının kabul edilmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilmektedir.
Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Snug olarak, Sitede kullanmakta olduğumuz çeşitli çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Genel itibariyle, çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:
-Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
-Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak. Örneğin, Sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
-Sitenin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
-Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Kanunun 5inci ve 8inci maddeleri uyarınca, kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve Kanun uyarınca gerekli hallerde açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Snug olarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak ve Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekteyiz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Aşağıda Sitede kullandığımız farklı türdeki çerezlere ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. Sitede hem ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen (birinci parti) çerezler hem de ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen (üçüncü parti) çerezler kullanılmaktadır.
-Zorunlu Çerezler
Belirli çerezlerin kullanımı Sitenin doğru ve işlevsel bir biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin; Sitede oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitede bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
-İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Sitede sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin; Site üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlamaktadır.
-Sosyal Medya Çerezleri
Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlamaktadır. Örneğin; kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook, Twitter, Instagram vb. hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilmektedir.
-Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde Siteyi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmekteyiz. Örneğin; bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası hata kodlarını tespit edebiliyoruz.
-Hedefleme veya reklam çerezleri
Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak in iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektiyse, sonrasında o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cook-ies
MozillaFirefox
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Ancak, Sitenin temel fonksiyonlarının işlevselliğini sağlayan çerezlerin devre dışı bırakılması veya kullanımının engellenmesi halinde, Site vasıtasıyla sunulan belirli hizmetlerden faydalanamayacağınızı hatırlatmak isteriz.
Veri Sahibi Olarak Haklarım Nelerdir?
Kanunun 11inci maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildirmekteyiz:
-kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-işlenen kişisel verilerinizin nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanunun 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz:
Yazılı Başvuru Adresi: TEŞVİKİYE MAH. VALİKONAĞI CAD. SALKIM SK. NO2 D1 ŞİŞLİ - NİŞANTAŞI / İSTANBUL
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: -
Elektronik Posta Adresi: info@snugbrandwear.com
(*) Şirkete daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise, gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Something went wrong, please contact us!

Sepet: ürün

Ücretsiz kargo Sepet Kampanyası
1000₺
%10 İNDİRİM
2000₺